1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

strecha

drevený krov - stojaca stolica
1 -pomúrnica
2 - krokva
3 - vaznica
4 - klieština
5 - hombalka
6 - stlpik
7 - vzpera
8 - podmúrovka

Podrobný popis produktov
Hlavné prvky:
 • Väzné trámy prenášajú zaťaženie stĺpikov a vzpier. Konce sú uložené v nosných stenách na dištančnej podložke.
 • Stĺpiky podopierajú väznicu krovu.
 • Vzpery vystužujú krov priečne. Sú zapustené do väzných trámov a stĺpikov.
 • Rozpery
 • Väznice sú nesené stĺpikmi a podporujú krokvy.
  • Odkvapová väznica - v blízkosti odkvapu na krátkych stĺpikoch.
  • Stredná väznica - nesená stĺpikmi.
  • Vrcholová väznica - Podopiera krokvy pod hrebeňom.
 • Pomúrnice Osadzujú sa na obvodovú nosnú stenu. Kotvia sa do muriva alebo stužujúceho venca.
 • Krokvy Sú nesené väznicami a pomúrnicami. Pri väznicových sústavách smerujú kolmo na odkvap. Pri starších vlašských sústavách sú krokvy vodorovné.
 • Klieštiny vystužujú priečne. Spájajú krokvy tesne pod strednými väznicami a sú spravidla zdvojené.
 • Pásiky vyľahčujú väznice. Sú začapované do väznice a stĺpika.